Pozvánka na podujatie COINTT 2021

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER), ktorej partnerom je aj Národné lesnícke centrum. Konferencia sa uskutoční prezenčne a online formou v dňoch 19. – 21. októbra 2021.

Tretí deň konferencie je venovaný tradične matchmakingovej aktivite „Veda pre prax“, ktorá bude prebiehať v rámci podujatia Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE (organizátor SARIO, aktivita je na pozvánky).

Záštitu nad COINTT 2021 prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účasť na slávnostnom otvorení a vyhlásení víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 prisľúbil i samotný minister rezortu, Branislav Gröhling.

Nosnou témou konferencie COINTT 2021 je pozdvihovanie povedomia o význame ochrany duševného vlastníctva, transfere technológií a zvyšovaní využívania inovácií v podnikaní. Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

POZVÁNKA

PROGRAM

TLAČOVÁ SPRÁVA