Raňajky s novinármi

V utorok 12. októbra 2021 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra konal už tradičný formát stretnutia so zástupcami médií „Raňajky s novinármi“. Téma dňa bola vskutku výnimočná 20 výročie lesnej pedagogiky na Slovensku.

Les sa v súčasnosti stáva, okrem iného, aj jedinečným miestom pre výchovu a vzdelávanie. Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy bezpochyby otvára cestu nielen k osvojovaniu si poznatkov o životnom prostredí, ale aj k uvedomovaniu si dôležitých princípov trvalej udržateľnosti – a to nielen v lese, ale aj v prírode či krajine a v prenesenom zmysle slova i v spoločnosti a medziľudských vzťahoch. Práve takéto učenie o lese realizujú lesníci už 20 rokov prostredníctvom aktivít a projektov lesnej pedagogiky pre rôzne cieľové skupiny.

Kolegovia z Národného lesníckeho centra – Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen zhodnotili 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku s jej najvýznamnejšími medzníkmi,  rovnako sa podelili o závery a postrehy nedávnej medzinárodnej konferencie venovanej lesnej pedagogike a všetkých zúčastnených v rámci mediálneho tripu zapojili do zážitkových aktivít lesnej pedagogiky, ktoré poukazujú na význam lesa pre spoločnosť.

Hosťami stretnutia boli:

  • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, dekanka fakulty,
  • PhDr. Zuzana Almáši Koreňová, Odbor školstva mesta Zvolen, vedúca odboru,
  • Ing. Jozef Jankov, PhD. MBA, Mestské lesy Banská Bystrica, lesný pedagóg,
  • Ing. Milan Sarvaš, PhD., Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, riaditeľ ústavu,
  • Ing. Veronika Jaloviarová,  Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, odbor environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky, vedúca odboru a
  • Ing. Andrea Melcerová, Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, lesná pedagogička.

Mediálny výstup z akcie: Ranné správy RTVS, 20 rokov aktívnej práce našich lesných pedagógov prezentovala kolegyňa Ing. Veronika Jaloviarová vedúca odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky z Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

Viac informácií v príspevku:

(14 min. 04.sek).

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/291441#844

Facebook profil NLC: https://www.facebook.com/narodnelesnickecentrum