loader image

Patríme medzi lídrov v oblasti verejného obstarávania

Na Slovensku bol prvýkrát spustený projekt Zindex.sk, ktorý hodnotil ako hospodárne a férovo prideľujú štátne inštitúcie a podniky verejné zákazky. Analýzu pripravila nadácia Zastavme korupciu.

Analyzovalo sa viac ako 25-tisíc nákupov od 93 úradov a inštitúcií za 8 miliárd eur. Hodnotili sa ukazovatele ako: podiel verejných zákaziek na celkových nákupoch, súťažné konanie, koncentrácia dodávateľov, počet ponúk, nástroje podporujúce súťaž a pochybenia v súťažiach podľa ÚVO.

Národné lesnícke centrum sa umiestnilo na skvelom šiestom mieste pri obstarávaní verejných zákaziek v kategórii zadávateľov do 10 miliónov eur – aj to svedčí o vysokej profesionalite našich manažérov v tejto oblasti. Naším cieľom do budúcna pri ďalšej profesionalizácii verejného obstarávania je byť lídrom v oblasti efektívneho využívania verejných zdrojov, čo považujeme za prirodzenú súčasť našej spoločenskej zodpovednosti.