Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca

Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca do funkcie: “riaditeľ Národného lesníckeho centra – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov Zvolen”.

riaditel_UHUL

Dokument na stiahnutie