loader image

Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám

Vysoké Tatry, 23. januára 2020 – V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy v ochrane lesa. Klimatické zmeny extrémne zaťažujú naše lesy a výrazne vplývajú na ich životnosť a štruktúru. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preto zameriava svoje opatrenia na podporu adaptácie našich lesov, v podobe úprav drevinového zloženia, rekonštrukcie najzraniteľnejších lesov a prírode blízkeho obhospodarovania.

 

MPRV_Lesy_na_Slovensku_sa_zmenia