Medzinárodná výstava One with Nature v Budapešti

V dňoch 25. 09. 2021 – 14. 10. 2021 sa v Budapešti koná najväčšia medzinárodná výstava poľovníctva a prírody “One with Nature”. V areáli HUNGEXPO sú pre návštevníkov nielen z radov milovníkov prírody pripravené expozície troch desiatok krajín z celého sveta.

Svoje zastúpenie tu má aj Slovenská republika, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) sa návštevníkom predstavujú inštitúcie podieľajúce sa na formovaní tváre slovenskej krajiny (LESY SR š.p., Vojenské lesy a majetky š.p., Štátne lesy TANAP, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské poľnohospodárske múzeum, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š. p., Slovenská poľovnícka komora, Únia neštátnych vlastníkov lesov, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach).

Slovenská expozícia je dôkazom toho, že všetky zúčastnené organizácie sú vzájomní partneri, ktorí pracujú v prospech slovenskej prírody. Spolupodieľame sa tak na prezentácii širokého spektra prírodných krás od dunajských lužných lesov až po majestátne tatranské končiare.

V piatok 8. októbra 2021 sa uskutoční v rámci podujatia Slovenský deň, počas ktorého bude v národnom stánku v pavilóne “A” pre všetkých návštevníkov pripravený bohatý kultúrny program predstavujúci tradície slovenského poľovníctva, lesníctva a ľudového umenia.

Poľovníctvo je na celom svete súčasťou vidieckeho životného štýlu. Ako potvrdili účastníci z rôznych kontinentov, tam, kde funguje organizované poľovníctvo, tam sa zabezpečuje aj druhová rôznorodosť zveri, čo vedie v konečnom dôsledku k ochrane biodiverzity a aj životného prostredia.

Viac informácií o výstave: https://onewithnature2021.org/en

Zdroj: TS MPRV SR