20 rokov Lesnej pedagogiky na Slovensku

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, pripravilo konferenciu s názvom “20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU”, konanej pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Konferencia je okrem leitmotívu dvadsiateho výročia tohto úspešného národného projektu venovaná aj úspešnej spolupráci odborníkov z lesníckeho sektora, oblasti školstva, grantových agentúr a predovšetkým lesných pedagógov naprieč celým spektrom lesníckych inštitúcií na Slovensku aj v zahraničí. Konferencie sa zúčastňuje aj Dirk Schmechel z bavorského Inštitútu lesného hospodárstva, predseda pracovnej skupiny lesnej pedagogiky v rámci tzv. Forest Communication Network.

Program: http://www.lesnapedagogika.sk/portal/2021/09/07/medzinarodna-konferencia/

Tlačová správa: https://web.nlcsk.org/?p=167616