Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “samostatný odborný referent pre spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja”

spolup_vyskum_vyvoj_LVU