Audiopríspevok o lesnej pedagogike

Vypočujte si zaujímavú reportáž s lesnou pedagogičkou Veronikou Jaloviarovou z Národného lesníckeho centra:
Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.
Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti.
Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži.
Viac zaujímavých informácií o aktivitách lesnej pedagogiky nájdete na: http://www.lesnapedagogika.sk/portal/