Lesnícke dni 2021 slávnostné otvorené

Už 15. ročník tradičného podujatia sa uskutočnil pod záštitou a za osobnej účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana a ďalších hostí vrátane širokej lesníckej verejnosti.

Najväčšia slávnosť lesníkov na Slovensku sa zo zvolenského námestia presunula do okolia Banskej Štiavnice. Malo to niekoľko dôvodov. Kráľovské banské mesto bolo v minulosti späté s baníctvom, ktoré malo veľké prepojenie na lesníctvo. V roku 1871 bol vydaný dekrét uhorského ministerstva financií, ktorým sa na základe panovníkovho súhlasu oddelila správa lesov od správy baní. Lesníctvo sa vydalo na cestu samostatného hospodárskeho vývoja nezávislého na baníctve a priemysle. V roku 2021 sa tak upriamuje pozornosť na 150 rokov samostatného lesníctva. Táto téma sa preniesla aj do Lesníckych dní a je jej venovaná i výstava s názvom S dubovou ratolesťou na golieri, ktorá je verejnosti sprístupnená od 20. augusta 2021 do konca roka v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Do historického kontextu zapadá aj jedinečný prírodný objekt v správe Národného lesníckeho centra, v ktorom sa spája lesníctvo s vedou i kultúrou. Ide o Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici, ktoré v roku 1900 založil profesor botaniky János Tuzson. V Lesníckom arboréte Kysihýbel prebehla v rámci medzinárodného projektu TreeJoy (program Interreg, SKHU/1601/1.1/217) v rokoch 2018 – 2021 rekonštrukcia a revitalizácia celého areálu. Bolo postavené nové návštevnícke centrum, obnovený náučný chodník okolo Kysihýbla a vydaných niekoľko odborných publikácií. V arboréte sa v rámci projektu uskutočnili i modelové vzdelávacie programy lesnej pedagogiky pre žiakov a študentov škôl. Samotná lesná pedagogika oslavuje v roku 2021 už 20 rokov svojej existencie na Slovensku.

 V deň otvorenia Lesníckych dní bolo Lesnícke arborétum Kysihýbel vyhlásené za významné lesnícke miesto. Toto označenie udeľujú LESY Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica od roku 2007 a doteraz ním bolo označených 54 lokalít po celom Slovensku. Za budovaním siete významných lesníckych miest stojí myšlienka upriamiť pozornosť verejnosti na miesta prírodného alebo kultúrneho charakteru s osobitným lesníckym významom, ktoré dokumentujú históriu lesa, lesného hospodárstva a práce lesníkov na území Slovenska.

Ako vo svojom príhovore zdôraznil Samuel Vlčan, Lesnícke dni sú oslavou umu a zručnosti ľudí, ktorí sa starajú o les. Táto téma je v dnešnej dobe čoraz viac diskutovaná a z pohľadu ministra Vlčana je potrebné s vyššou intenzitou a na odbornej báze verejnosti vysvetľovať dôležitosť lesníctva vrátane zdôrazňovania toho, že práve lesníci sú tí, ktorí sa o naše lesy starajú.

Ďalšie podujatia pod hlavičkou Lesníckych dní budú pokračovať v priebehu septembra a októbra zážitkovými sprevádzania s aktivitami lesnej pedagogiky vo vybraných regiónoch Slovenska pre nahlásené skupiny.

Viac informácií:

https://www.lesnickedni.sk/

http://www.lesnapedagogika.sk/portal/

https://www.lesy.sk/pre-verejnost/lesnicke-drevarske-muzeum/