Day

12 mája, 2022

Partnerstvo lesníckych subjektov umožní zavedenie inovácií z výskumu do praxe

Zvolen, 12. mája 2022 – Národnému lesníckemu centru (NLC) boli Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválené dva obsahové námety zamerané na overenie výsledkov lesníckej vedy a výskumu. Ide o vytvorenie inovačného...