Day

26 januára, 2022

Pri výskume možností ochrany mladých lesných porastov spolupracujú lesníci, výskumníci aj ochranári

Zvolen, 26.1.2022 Stavy raticovej zveri na Slovensku dosahujú v súčasnom období historické maximá. Táto skutočnosť sa negatívne prejavuje pri obnove mladých lesných porastov, ktoré zver nadmerne poškodzuje. Pri riešení tohto problému,...