Day

23 decembra, 2021

Stanovisko NLC k správe o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR

NKÚ v rokoch 2019 a 2020 vykonal kontrolu politiky lesného hospodárstva a nakladania s drevnou hmotou. NLC spolupracovalo s NKÚ podľa jeho požiadaviek pri príprave údajov a dát, ako aj ich interpretácii. Je všeobecne známe,...