Day

5 októbra, 2021

Konferencia LignoSilva 2021 riešila otázky reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva

Zvolen, 05. októbra 2021 – Vytvorenie Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a...