Day

15 marca, 2021

Medzinárodný deň lesov 2021 – začiatok dekády obnovy ekosystémov

Zvolen, 15. marca 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravilo kampaň s názvom „Obnova lesov – cesta k ozdraveniu a blahobytu“, ktorá je témou...