Day

22 februára, 2021

Učenie o lese budú realizovať odborníci z Národného lesníckeho centra

Zvolen, 22. februára 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen získalo oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických...