Day

4 septembra, 2020

Memorandum o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene.

Zvolen, 04. septembra 2020 – Súčasťou otvorenia lesníckych dní bolo totiž aj podpísanie memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi Národným lesníckym...