Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok – Mapové aplikácie

Mapová aplikácia 1 – zobrazenie satelitných snímok a zdravotného stavu lesa


Mapová aplikácia 1 slúži na zobrazenie aktuálnych satelitných snímok a klasifikácie zdravotného stavu lesov.
Aplikácia pokrýva celé územie Slovenska a je prístupná cez internetový prehliadač na nasledovnej adrese:

 

Mapová aplikácia 2 – porovnávanie satelitných snímok z rôznych období


06.07.2009

V rámci projektu EPOL II (Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II), ktorý je riešený na NLC v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR, je vyvíjaná mapová aplikácia pre užívateľom vykonávané porovnanie satelitných snímok z rôznych období. Užívateľ má možnosť zvoliť si roky pre porovnanie zmien v stave lesa a krajiny. Aplikácia je dostupná cez nasledovný odkaz:

Pre správne načítanie aplikácie je potrebné použiť novšie verzie internetových prehliadačov (odporúčame Firefox alebo Chrome/Chromium).

Mapová aplikácia 3 – dynamické zobrazenie historických a aktuálnych satelitných snímok


Aplikácia umožňuje dynamické zobrazovanie časového radu satelitných snímok. S jej pomocou je možné dosiahnuť dobrý vizuálny vnem zmien v stave lesa a krajiny. Aplikácia je dostupná cez nasledovný odkaz:

Prípadné chyby v aplikácii a otázky môžte zasielať mailom na adresy uvedené v kontaktoch. Pre zobrazenie aplikácie odporúčame použiť prehliadače Firefox alebo Chrome/Chromium.

Mapová aplikácia 4 – dynamické zobrazenie vrstiev zdravotného stavu lesa


Ďalšia mapová aplikácia vyvíjaná v rámci projektu CEGIS – Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (riešený na TUZVO a NLC) slúži pre dynamické zobrazovanie klasifikácií zdravotného stavu lesa. Jej pomocou je možné identifikovať zmeny v stave lesa a krajiny pomocou klasifikovaných vrstiev tried defoliácie. Aplikácia je dostupná cez odkaz:

Aplikácia je vo vývoji, prípadné chyby a otázky môžte zasielať mailom na adresy uvedené v kontaktoch. Pre zobrazenie aplikácie odporúčame použiť prehliadače Firefox alebo Chrome/Chromium.

Copyright © 2020 NLC | Všetky práva vyhradené