Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie.

VTP_LVU_sekr

STIAHNUŤ