Kontakt na ÚLZI

Ing. Anna Miková, riaditeľka

Mária Kyseľová – sekretariát riaditeľa
tel.: +421 45 5314 229
mobil: +421 902 923 950
e-mail: maria.kyselova@nlcsk.org