Tabuľka s aktuálnymi štatistickými výkazmi

Informácie o štatistických výkazoch a kalendár prvého zverejnenia výstupov

Názov výkazu tlačivo Elektronický výkaz Dátum podania výkazu Kto podáva výkaz Kalendár prvého zverejnenia výstupov Výstupy
Les (MPRV SR) 2-04

Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Les (MPRV SR) 2-04.xlsx

Les-MPRV-SR-2-04.pdf

 

https://gis.nlcsk.org/dodavkydreva

 

do 16.kalendárneho dňa

po sledovanom období

–   Lesy SR, š.p.

–   LPM Ulič, š.p.

–   ŠL TANAP-u

–   štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy

–   vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva

29. 4. 2022

 

29. 7. 2022

 

31. 10. 2022

 

31. 1. 2023

Informačné listy
Les (MPRV SR) 5-01

Ročný výkaz o lesnom hospodárstve

Les (MPRV SR) 5-01.xlsx

Les (MPRV SR) 5-01.pdf

https://gis.nlcsk.org/les5-01 do 20.februára nasledujúceho roka –   Lesy SR, š.p.

–   LPM Ulič, š.p.

–   ŠL TANAP-u

–   vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva

Zelená správa o lesnom hospodárstve

 

Sad (MPRV SR) 11-01

Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín

Sad (MPRV SR) 11-01.xlsx

Sad (MPRV SR) 11-01.pdf

do 15.marca

nasledujúceho roka

–   Lesy SR, š.p.

–   LPM Ulič, š.p.

–   ŠL TANAP-u

–   VLM SR

–   štátne organizácie obhospodarujúce školské lesy

–   vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva

29. 4. 2022 Informačné listy
Drevo (MPRV SR) 1-01

Ročný výkaz o spracovaní dreva

Drevo (MPRV SR) 1-01.xlsx

Drevo (MPRV SR) 1-01.pdf

https://gis.nlcsk.org/spracdreva do 28.februára nasledujúceho roka –   vybrané právnické osoby a fyzické osoby 29. 4. 2022 Informačné listy
Poľov (MPRV SR) 12-01

Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu 2021/2022

POLOV (MPRV SR) 12-01.xlsx

POLOV (MPRV SR) 12-01.pdf

https://gis.nlcsk.org/polovStat do 5. marca

nasledujúceho roka

–   užívatelia poľovných revírov 31. 5. 2022

 

Poľovnícka štatistická ročenka