Day

15 marca, 2022

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie”.  

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “vedecko-technické práce pre zabezpečenie chodu 3D skenera z hľadiska radiačnej...

Návrat k zdravému sedliackemu rozumu?

Zvolen, 15. marec 2022 – Na pôde Národného lesníckeho centra vo Zvolene (NLC) sa dnes konalo ďalšie podujatie vo formáte „raňajky s novinármi“. Témou bolo agrolesníctvo, ako príležitosť pre udržateľné hospodárenie...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “špecialista – manažér vzdelávania a koncepčný zamestnanec pre vzdelávanie”