Day

27 októbra, 2021

Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

Zvolen, 27. októbra 2021 – Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER)....

Vymenovanie

S účinnosťou od 01. 11. 2021 je Ing. Vladimír Mačejovský, PhD. vymenovaný do funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, odboru pestovania a produkcie lesa, semenárskeho laboratória.

Ďalšie potvrdenie špičkových výsledkov Centrálneho lesníckeho laboratória NLC

Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) dlhodobo participuje na laboratórnych analýzach vzoriek rôznych zložiek lesných ekosystémov (pôda, voda a rastlinné, prípadne aj živočíšne vzorky) v rámci medzinárodných i domácich projektov a úloh....

NLC pri podpise Memoranda o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Vychádzajúc z uvedeného memoranda podpísaného medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom životného prostredia SR si uvedomujeme, že ako lesníci, tak aj ochrana prírody potrebuje pre starostlivosť o les kvalitné...

RD pre nákup IKT

Oznamujeme zamestnancom, že v Dokumentoch – Rámcové dohody- Rámcová dohoda IKT bola zverejnená nová rámcová zmluva na dodávku IKT z ITSK, s.r.o. OVI