Day

2 júna, 2021

Oficiálne stanovisko NLC k návrhu zákona o prevode majetku štátu od 3. stupňa ochrany do správy Štátnej ochrany prírody

Správa štátneho majetku aktuálne spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom každý zo subjektov patriaci pod rezort pôdohospodárstva zastrešuje inú oblasť, aby sa tak predišlo konfliktu záujmov. Na jednej...