Day

14 mája, 2021

Výročná správa NLC za rok 2020

Národné lesnícke centrum zverejnilo Výročnú správu o činnosti NLC za rok 2020. Plná verzia Výročnej správy je k dispozícii tu: Výročná správa NLC 2020