Category

Tlačové správy

Nebojme sa o naše lesy a ich budúcnosť

Ubezpečujeme slovenskú verejnosť, že sa nemusí báť o budúcnosť našich lesov, pretože sú obhospodarované profesionálne, odborne a trvalo udržateľným spôsobom. Zhodli sa na tom zástupcovia štyroch významných lesníckych inštitúcií na...

Reakcia Národného lesníckeho centra na publikované údaje Inštitútu environmentálnej politiky

Zvolen, 16. november 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa nestotožňuje s analýzou Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) ohľadne úbytku lesov na Slovensku. Analýza je metodicky nepresná, a tým pádom zavádzajúca hneď z viacerých...

Ako je to s drancovaním lesov na Slovensku?

Zvolen, 12. november 2021 – Verejnosť je v ostatnom čase konfrontovaná s vyhláseniami ohľadne drancovania lesov na Slovensku. Tieto vyhlásenia však nie sú ničím podložené. Pozrime sa teda na to, ako...

Unikátna učebňa LES je miestom vzdelávania nielen pre lesníkov ale aj pre pedagógov

 Zvolen, 9. novembra 2021 – Národné lesnícke centrum v rámci svojej pôsobnosti zastrešuje aj celoživotné vzdelávanie dospelých v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Hlavnými piliermi tohto vzdelávania je podpora...

Budova Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa rozsvietila na zeleno

Zvolen, 2.11.2021 – Viaceré svetové, či slovenské pamiatky a budovy sa v dňoch 1. a 2. novembra rozsvietili na zeleno. Stalo sa tak pri príležitosti zasadnutia svetových lídrov na Klimatickom...

Inovátori z Národného lesníckeho centra získali cenu za transfer technológií

Zvolen, 27. októbra 2021 – Centrum vedecko-technických informácií SR usporiadalo v dňoch 19. – 21. októbra 2021 druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COINTT 2021 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER)....

NLC pri podpise Memoranda o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny

Zvolen, 25. októbra 2021 – vychádzajúc z uvedeného memoranda podpísaného medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvom životného prostredia SR si uvedomujeme, že ako lesníci, tak aj ochrana prírody potrebuje...

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021

Zvolen, 26. októbra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) v dňoch 7. – 8. októbra 2021 sa v priestoroch Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnil už 30. ročník medzinárodnej...

Na Slovensku rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm

Zvolen, 20. októbra 2021 – Dnes si opäť pripomíname Medzinárodný deň stromov. Stromy ako jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi, majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to...

Zmeny v skúškach odbornej spôsobilosti OLH

Zvolen, 11. októbra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v roku 2021 koordinovalo proces tvorby nových otázok písomnej časti skúšok na...
1 2 3 4