Day

13 novembra, 2020

Svetový deň dobrosrdečnosti

Milé kolegyne, milí kolegovia, usmejme sa dnes, otvorme oči a poobzerajme sa naokolo. Skúsme spraviť niečo užitočné pre druhých a tým zároveň potešiť aj naše vlastné srdce. Nezáviďme, ale doprajme...

Menovanie

S účinnosťou od 14. 11. 2020 je Ing. Ján Poláčik menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, námestníka riaditeľa.

Odvolanie

Dňom 13. 11. 2020 je Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, námestníka riaditeľa.