Day

11 novembra, 2020

Menovanie

S účinnosťou od 12. novembra 2020 je Ing. Jozef Bučko, PhD. menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľ NLC – ÚLZI Zvolen, do vymenovania riaditeľa/riaditeľky po úspešnom vykonaní výberového konania,...

Odvolanie

Dňom 11. novembra 2020, je odvolaná z funkcie vedúceho zamestnanca Ing. Anna Miková – riaditeľka NLC – ÚLZI Zvolen.

Osadenie kameňa a pamätnej dosky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, práve dnes, 11. 11. 2020 pracovníci Hospodárskej správy spolu s Referátom komunikácie a marketingu v priestore pred budovou NLC na Sokolskej ulici osadili kameň s pamätnou...

Publikovanie vo vedeckom časopise Remote Sensing

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby sme Vás informovali, že vedecký časopis Remote Sensing (ISSN 2072-4292) otvára špeciálne číslo “Remote Sensing to Support Forest Biodiversity Assessment and Sustainable Forest Management”....