Day

23 októbra, 2020

Zabezpečenie administratívnych pracovníkov – plošné testovanie COVID-19

Uznesením vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020 vláda SR rozhodla o príprave a vykonaní celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu,...