Day

15 októbra, 2020

Rozhodnutie GR č. 12/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Dnes bolo zverejnené Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra č. 12/2020 týkajúce sa povinností zamestnancov v súvislosti s nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození...