Day

24 septembra, 2020

Rozvoj aktivít laboratória geopriestorového lesníctva

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať o tom, že v rámci zabezpečovania infraštruktúry prostredníctvom projektu CE LignoSilva na Národné lesnícke centrum boli dodané vysokovýkonné pracovné stanice, ktoré budú...