Day

23 septembra, 2020

OZNAM

Zmena priezviska u zamestnankýň: Ing. Lucia Zacharová, PhD. (Ambrušová) Ing. Terézia Križanová (Korčoková)

Viete ako prebiehajú skúšky odborných lesných hospodárov na Slovensku?

Zvolen, 23. septembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) aj v sťažených podmienkach spojených s pandémiou COVID-19 prebiehajú na Slovensku skúšky...