Day

2 septembra, 2020

Lesnícke dni 2020 … Príliš vzácne, aby sme ich stratili

Zvolen, 02. septembra 2020 – Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to však, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID-19, inak a 14....

Menovanie

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. je s účinnosťou od 01. 09. 2020 menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca – námestníka generálneho riaditeľa pre služby a logistiku, do vymenovania námestníka generálneho riaditeľa pre...