Day

27 augusta, 2020

Potvrdenie o štúdiu v zahraničí pre daňový bonus

Upozorňujeme zamestnancov, ktorí si u zamestnávateľa uplatňujú daňový bonus a deti im študujú v zahraničí na povinnosť dokladovať štúdium dieťaťa od 1.9.2020 do 31.8.2021. Potvrdenia doručte do mzdovej učtárne najneskôr...

Aplikácie NLC sú dostupné 27.8.2020 od 9:45

27.8.2020 o 9:45 bol odstránený problém s SSL certifikátom na aplikačnom serveri a všetky aplikácie NLC sú dostupné, bezpečné a funkčné. Doporučujeme, aby ste si (ak je to možné) reštartovali...

Lesnícke dni – lesy a biodiverzita

Srdečne Vás pozývame v poradí už na 14. ročník Lesníckych dní. Tohto roku je situácia ovplyvnená koronakrízou a Lesnícke dni dostali inú podobu, iný termín i miesto realizácie, ale myšlienka...