Day

1 júna, 2020

Spustenie intranetových aplikácií

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnešným dňom (01. 06. 2020) sa spúšťajú do ostrej prevádzky všetky intranetové aplikácie. Uvedomujeme si, že z pohľadu všetkých zamestnancov je potrebné, aby sa pri plnení...