Day

24 apríla, 2020

Program starostlivosti o lesy – ako dlho trvá jeho vyhotovenie?

Zvolen, 24. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (NLC – ÚHUL Zvolen) plní v sektore lesného hospodárstva nezastupiteľnú úlohu – organizuje a kontroluje vyhotovovanie programov...

Významný publikačný úspech nášho kolegu

Diverzita vegetácie lesov mierneho pásma v Európe klesá, čo môže mať vážne dôsledky na biologickú rozmanitosť celého ekosystému, keďže život mnohých iných organizmov, napr. hmyzu, je úzko spätý s konkrétnymi druhmi rastlín....