Day

20 februára, 2020

Evidencia pracovného času – oznam

Týmto žiadame zamestnancov zaevidovať si pracovný čas za mesiac február 2020 v starom intranete a aj v aplikácií „Evidencia pracovného času na úlohách“ v novom intranete z dôvodu pokračujúceho testovania...