Day

29 januára, 2020

Evidencia pracovného času – oznam

Týmto žiadame zamestnancov zaevidovať si pracovný čas za mesiac január 2020 v starom intranete a aj v aplikácií „Evidencia pracovného času na úlohách“ v novom intranete. Dvojitá evidencia pracovného času je z dôvodu finálneho testovania...