loader image

Day

2 decembra, 2019

Menovanie

S účinnosťou od 01. 12. 2019 bola Ing. Helena Serdelová menovaná do funkcie vedúcej zamestnankyne  NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.

Odvolanie

Dňom 30. 11. 2019 bol Ing. Ján Bakoš odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.