loader image

Day

12 septembra, 2019

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Bratislava, 12. septembra 2019 – Národná rada SR na rokovaní schválila Zákon o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie...