Day

12 septembra, 2019

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Bratislava, 12. septembra 2019 – Národná rada SR na rokovaní schválila Zákon o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie...

Ako si zmeniť heslo do informačných systémov NLC

Oddelenie všeobecnej informatiky spustilo aplikáciu na zmenu hesla do informačných systémov NLC. Ako na to, si prečítajte v časti NÁVODY A PRÍRUČKY. Upozornenie: Pre prihlásenie do počítačov v doméne FRIS...

Dôležité upozornenie Oddelenia všeobecnej informatiky

V súčasnosti evidujeme možné pokusy o získanie prihlasovacích údajov podvodným spôsobom. Útočníci využívajú mailovú komunikáciu. Posielajú správy s obsahom na obrázku: Ak obdržíte takúto správu, neklikajte na odkazy v nej...