loader image

By

Ján Lichý

Prvý krok k Národnému lesníckemu programu

Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 12.12.2019 tzv. vstupnú správu k novému Národnému lesníckemu programu pre obdobie rokov 2021 – 2030. Ministerstvo vypracovalo túto správu v spolupráci...

Vianočný príhovor Ing. Gabriely Matečnej

Vážené kolegyne a kolegovia, blížia sa vianočné sviatky a my všetci sa snažíme byť k sebe milší, láskavejší a ústretovejší. Ostatné roky som Vám písala úvahu o ľudskosti, ďalší rok...

Referát komunikácie a marketingu – poďakovanie zamestnancom

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte poďakovať sa Vám za doterajšiu aktívnu spoluprácu a participáciu na budovaní dobrého mena našej organizácie. Želáme Vám krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších a do...

Formulár na zverejňovanie informácií na intranete a webovom sídle

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Referát komunikácie a marketingu si Vás dovoľuje informovať, že v týchto dňoch spúšťa v rámci intranetu formulár na posielanie informácií a textových aj obrazových príloh a...

Vianočný pozdrav zamestnancom NLC

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov do nového roku 2020 veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v práci i v osobnom živote Vám praje Národné lesnícke centrum

Pozvánka na pracovno-spoločenské stretnutie

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra a Združenie základných organizácií OZ DLV pri NLC zastúpené predsedom Ing. Jánom Refkom si Vás dovoľujú pozvať na pracovno-spoločenské stretnutie...

Vianočný stromček na NLC

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu Vám priniesol vôňu ihličia na jedličke z firmy Palustris z Hornej Hriňovej, ktorú rozžiarili vianočné ozdoby s našim logom z výrobného družstva...

Vianočné pozdravy v spolupráci s chránenou dielňou

Referát komunikácie a marketingu tento rok oslovil chránenú dielňu ADDY SLOVAKIA z Brezna na dodanie vianočných pozdravov pre úsek generálneho riaditeľa a riaditeľov jednotlivých ústavov. Pozdravy sú vyrobené na vysoko...

Problematika agrolesníctva na Rádiu Regina

Referát komunikácie a marketingu v spolupráci s kolegami z Lesníckeho výskumného ústavu pripravili v rámci relácie RTVS “Farmári” na Rádiu Regina zaujímavú diskusiu na tému Agrolesníctvo, ktorej hosťom bol náš...

Vedecká kaviareň – Agrolesnícke systémy

Pozývame Vás na vedeckú kaviareň venovanú problematike agrolesníckych systémov s našimi kolegami z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Jaroslavom Jankovičom a Michalom Pástorom. Ste srdečne vítaní.
1 2 3 4 5