loader image

By

Ján Lichý

Rozhodnutie generálneho riaditeľa NLC

Rozhodnutie GR č. 4/2020 (účinnosť od 16. 03. 2020)

Informácie k COVID-19

Vážené kolegyne, kolegovia, na uvedenej stránke nájdete všetky relevantné informácie k COVID-19. https://www.korona.gov.sk/

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb.

COVID-19: Vláda SR prijala na mimoriadnom zasadnutí ďalšie dôležité opatrenia

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí (15.03.2020) schválila ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Núdzový stav je od 16.03.2020 od 6.00 h vyhlásený vo viacerých...

Oznam o jazykových kurzoch pre zamestnancov NLC

Oznamujeme Vám, že jazykové kurzy, ktoré zabezpečuje jazyková škola Speak, budú v nasledujúcich týždňoch prebiehať zatiaľ bez zmien podľa pôvodného harmonogramu. V prípade nových skutočností budú okamžite poskytnuté aktuálne informácie.

Oznam – vstup do budov NLC

Oznamujeme verejnosti, že vstup do všetkých budov Národného lesníckeho centra je povolený zamestnancom NLC a osobám, ktoré sú oprávnené vykonávať zmluvné aktivity pre NLC na základe dohôd uzatvorených pred 12....

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky. Ústredný krízový štáb...

Rozhodnutie – karanténa – verejná vyhláška 12.03.

Rozhodnutie – karanténa – verejná vyhláška 12.03.

COVID-19: Ústredný krízový štáb zavádza ďalšie opatrenia, zatvoria sa školy i letiská, karanténa platí pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia...

COVID-19: Posilňujeme infolinky

Na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR posilňujeme činnosť call centier. Aktuálne je verejnosti k dispozícii 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo 9 (ÚVZ SR a 8 krajských RÚVZ v SR). Pribudlo tak ďalších 27...
1 2 3 4 9