By

Ján Lichý

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady

Dňa 03. júla 2020 vo Zvolene usporiadala Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady na pôde Národného lesníckeho centra. Po privítaní hostí...

Memorandum o spolupráci medzi NLC a mestom Trnava

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu...

Pripomienka – “Kvapka krvi” na NLC

Milé kolegyne, milí kolegovia, pri príležitosti svetového dňa darcov krvi, ktorý si každoročne pripomíname 14. júna, si Vám dovolíme pripomenúť anketu “Kvapka krvi” na NLC.

Pozvánka na letnú brigádu na T. G. Masaryka

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene Vás aj tento rok srdečne pozýva na letnú brigádu pred budovou NLC  dňa 24. júna 2020 (streda)...

Projekt ATBIOMAP podporila Európska vesmírna agentúra

Vo štvrtok 11. júna 2020 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil záverečný workshop projektu ATBIOMAP. V tejto súvislosti Referát komunikácie a marketingu zabezpečil stretnutie riešiteľov projektu so zástupcami...

Aj lesníci sa venujú meteorologickému monitoringu

Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra začal aktívne spolupracovať s CVTI SR a v spolupráci s Lesníckym výskumným ústavom Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen) pripravil príspevok z dielne našich...

Anketa – “Kvapka krvi” na NLC

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra prichádza s myšlienkou v rámci uvedomovania si spoločenskej zodpovednosti našej organizácie v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR usporiadať...

Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 8/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 8/2020, dňom 15. júna 2020 nadobúda účinnosť nový Pracovný poriadok Národného lesníckeho centra 1908/2020, 406/2020-1120.

Spustenie intranetových aplikácií

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnešným dňom (01. 06. 2020) sa spúšťajú do ostrej prevádzky všetky intranetové aplikácie. Uvedomujeme si, že z pohľadu všetkých zamestnancov je potrebné, aby sa pri plnení...

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2019

Dňa 29. mája 2020 od 10,00 hod. sa v priestoroch Národného lesníckeho centra konal verejný odpočet Národného lesníckeho centra, významnej lesníckej inštitúcie zriadenej MPRV SR ako príspevková organizácia. Tento rok...
1 2 3 12