loader image

By

Anna Pupáková

Odvolanie

Dňom 29. 02. 2020 sú odvolaní: – Dr. Ing. Tomáš Bucha na vlastnú žiadosť z funkcie vedúceho zamestnanca riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen – Ing. Dana Chlpošová z funkcie vedúceho...

Informácia o voľnom pracovnom mieste – VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE

Informácia o voľno pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č.552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie”  

Informácia o voľnom pracovnom mieste – UPRATOVAČ/UPRATOVAČKA

Informácia o voľno pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č.552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “upratovač/upratovačka”

Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca

Výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca do funkcie: “riaditeľ Národného lesníckeho centra – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov Zvolen”. Dokument na stiahnutie

Voľné pracovné miesto VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste druh práce: VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE  Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č....

ODVOLANIE

Dňom 31. 12. 2019 bol Ing. Jozef Bučko, PhD. odvolaný z funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru lesníckych informácií.

Voľné pracovné miesto PRÁVNIK

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste druh práce: PRÁVNIK  Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v...

Menovanie

S účinnosťou od 01. 12. 2019 bola Ing. Helena Serdelová menovaná do funkcie vedúcej zamestnankyne  NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.

Odvolanie

Dňom 30. 11. 2019 bol Ing. Ján Bakoš odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca NLC – ÚLZI Zvolen, odboru diaľkového prieskume zeme.

Informácia o voľnom pracovnom mieste ODBORNÝ REFERENT PRE VZDELÁVANIE

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: ODBORNÝ REFERENT PRE VZDELÁVANIE Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z....
1 2 3