loader image

By

Anna Pupáková

Menovanie

S účinnosťou od 01. 04 2020 je Ing. Maroš Sedliak, PhD. menovaný do funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, Výskumnej stanice Čadca.

MENOVANIE

S účinnosťou od 01. 04. 2020 je Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. menovaný do funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, strediska podpory využitia dreva.

MENOVANIE

S účinnosťou od 01. 04. 2020 je Ing. Marián Slamka, PhD. menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľa Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, do vymenovania riaditeľa po...

ODVOLANIE

Dňom 31. 03. 2020 bol Ing. Marián Slamka, PhD. odvolaný z funkcie vedúceho zamestnanca – námestníka riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen; z funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen,...

Informácia o voľnom pracovnom mieste – robotník/robotníčka

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “pomocný robotník/robotníčka”.

Informácia o voľnom pracovnom mieste – grafický dizajnér

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “grafický dizajnér”. Dokument na stiahnutie

Informácia o voľnom pracovnom mieste – vedecké výskumné práce a ich zabezpečovanie

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “vedecké výskumné práce a ich zabezpečovanie”.  

Informácia o voľnom pracovnom mieste – odborný referent

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “odborný referent”.  

Menovanie

S účinnosťou od 01. 03. 2020 je Ing. Ivor Rizman, po úspešnom výberovom konaní, menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca “riaditeľa Národného lesníckeho centra – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov Zvolen.”.

Menovanie

S účinnosťou od 01. 03. 2020 sú menovaní: – Dr. Ing. Tomáš Bucha do funkcie vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (LignoSilva) – Ing. Tomáš Gergeľ,...
1 2 3