By

Alena Turovská

Oznámenie o prevzatí stravovacích kariet

Oznamujeme zamestnancom NLC, že stravovacie karty Callio sa budú vydávať v pokladni NLC na T. G. Masaryka 22 vo Zvolene dňa 6. a 7. 4. 2020. V priebehu dňa 6....

Oznam o vydávaní stravných lístkov

Oznamujeme zamestnancom, že stravné lístky na január 2020 sa budú vydávať dňa 7.1.2020, a to z dôvodu čerpania dovolenky väčšiny zamestnancov. V prípade, že niektorí zamestnanci súrne potrebujú stravné lístky,...

Oznam o vyplatení mzdy

Oznamujeme zamestnancom NLC, že na základe rozhodnutia GR bude mzda za mesiac december 2019 vyplatená dňa 30.12.2019, tzn. že v ten istý deň budú pripísané finančné prostriedky na účet zamestnancov.

Pokyny k záveru kalendárneho roka 2019

Na konci oznamu potvrďte prosím potvrdenie o oboznámení. V záujme úspešného priebehu koncoročných závierkových prác v ekonomickej oblasti a finančného zúčtovania  NLC je nevyhnutné dodržať v mesiaci december pokyny uvedené...