By

Alena Turovská

Informácia pre zamestnancov

Výplatný termín za mesiac november 2020 zostáva nezmenený, t. j. 11.12.2020. Výplatné pásky boli zaslané na mail dnes, a to z dôvodu kontroly zostatku dovolenky, resp. nároku čerpania dovolenky na...

Poukázanie benefitu na Callio Plus kartu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme Vám, že dnešným dňom bol na stravovaciu kartu Callio poukázaný benefit  vo výške 39,00 € v časti účtu Callio Plus. Nižšie Vám uvádzame zoznam prevádzok,...

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, žiadame Vás, aby ste v tuzemských cestovných príkazoch, časť Vyúčtovanie pracovnej cesty v stĺpci “Začiatok a koniec pracovného výkonu (hodina)” dopisovali časové údaje perom.

Oznámenie o prevzatí stravovacích kariet

Oznamujeme zamestnancom NLC, že stravovacie karty Callio sa budú vydávať v pokladni NLC na T. G. Masaryka 22 vo Zvolene dňa 6. a 7. 4. 2020. V priebehu dňa 6....

Oznam o vydávaní stravných lístkov

Oznamujeme zamestnancom, že stravné lístky na január 2020 sa budú vydávať dňa 7.1.2020, a to z dôvodu čerpania dovolenky väčšiny zamestnancov. V prípade, že niektorí zamestnanci súrne potrebujú stravné lístky,...

Oznam o vyplatení mzdy

Oznamujeme zamestnancom NLC, že na základe rozhodnutia GR bude mzda za mesiac december 2019 vyplatená dňa 30.12.2019, tzn. že v ten istý deň budú pripísané finančné prostriedky na účet zamestnancov.

Pokyny k záveru kalendárneho roka 2019

Na konci oznamu potvrďte prosím potvrdenie o oboznámení. V záujme úspešného priebehu koncoročných závierkových prác v ekonomickej oblasti a finančného zúčtovania  NLC je nevyhnutné dodržať v mesiaci december pokyny uvedené...