By

Miroslav Kovalčík

Evidencia pracovného času a hlásenie karanténnej PN

Evidencia pracovného času Týmto žiadame zamestnancov o vyplnenie evidencie pracovného času za mesiac október do piatka 30.10.2020 do 9:00. Taktiež žiadame vedúcich zamestnancov o schválenie evidencie pracovného času za mesiac...

Oznam – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov

Zamestnanci, ktorí požiadali NLC o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, si ho môžu prevziať osobne u pani Peničkovej do 31.03.2020 každý deň v čase od 09:00 do 11:30. Kvôli zamedzeniu šírenia vírusu...

Upozornenie – evidencia pracovného času

Týmto pripomíname zamestnancom zaevidovať si pracovný čas za mesiac marec 2020 v starom intranete aplikácií „Úlohy“ a aj v aplikácií „Evidencia pracovného času na úlohách“ v novom intranete. Zodpovední riešitelia činností sú povinní najneskôr...

Evidencia pracovného času – oznam

Týmto žiadame zamestnancov zaevidovať si pracovný čas za mesiac február 2020 v starom intranete a aj v aplikácií „Evidencia pracovného času na úlohách“ v novom intranete z dôvodu pokračujúceho testovania...

Evidencia pracovného času – oznam

Týmto žiadame zamestnancov zaevidovať si pracovný čas za mesiac január 2020 v starom intranete a aj v aplikácií „Evidencia pracovného času na úlohách“ v novom intranete. Dvojitá evidencia pracovného času je z dôvodu finálneho testovania...