loader image

By

Ján Lichý

Oznam o začatí realizácie projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020

Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov pre oblasť lesného hospodárstva začiatok realizácie: september 2019   Nové metódy v ochrane lesa začiatok realizácie: jún 2019

Nové aplikácie GIS a DPZ v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa

Dňa 05. septembra 2019 sa v priestoroch Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene konal workshop zameraný na problematiku nových aplikácií GIS a DPZ v systéme mapovania a zisťovania stavu lesa na...

Spomienka na tohtoročný Agrokomplex

Milí kolegovia, v prílohe si môžete nájsť niekoľko momentiek z nášho stánku z tohtoročnej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019.

Návšteva NLC z Ukrajiny

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť.

Agrokomplex 2019

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť.

Pozvánka – medzinárodná konferencia AZAP 2019

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť.

Pozvánka na workshop – 05. september 2019

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť.

Vedecké štipendium OECD získal náš kolega!

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť.

14. Európsky kongres lesnej pedagogiky v Rige

Pre prezeranie stránky sa musíte prihlásiť.
1 2 3 4