By

Ján Lichý

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene...

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady

Dňa 03. júla 2020 vo Zvolene usporiadala Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady na pôde Národného lesníckeho centra. Po privítaní hostí...

Memorandum o spolupráci medzi NLC a mestom Trnava

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu...

Národné lesnícke centrum vo Zvolene a mesto Trnava budú spolupracovať v oblasti agrolesníckych systémov

Zvolen, 29.06.2020 – Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva. Táto kombinácia, dnes označovaná ako agrolesníctvo, by...

Zamestnanci Národného lesníckeho centra si zveľaďujú svoje okolie

V stredu 24. júna 2020 sa z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zapojilo 19 pracovníkov do skrášľovania okolitého exteriéru tejto významnej slovenskej lesníckej inštitúcie. Aj napriek problematickým uplynulým...

Celoslovenská kampaň – LES UKRYTÝ V KNIHE, 10-te jubileum

Zvolen, 17. júna 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) projekt LES UKRYTÝ V KNIHE ukončil svoj jubilejný 10. ročník. Celoslovenská...

Pripomienka – “Kvapka krvi” na NLC

Milé kolegyne, milí kolegovia, pri príležitosti svetového dňa darcov krvi, ktorý si každoročne pripomíname 14. júna, si Vám dovolíme pripomenúť anketu “Kvapka krvi” na NLC.

Pozvánka na letnú brigádu na T. G. Masaryka

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene Vás aj tento rok srdečne pozýva na letnú brigádu pred budovou NLC  dňa 24. júna 2020 (streda)...

Projekt ATBIOMAP podporila Európska vesmírna agentúra

Vo štvrtok 11. júna 2020 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnil záverečný workshop projektu ATBIOMAP. V tejto súvislosti Referát komunikácie a marketingu zabezpečil stretnutie riešiteľov projektu so zástupcami...

Jubilejná Detská lesnícka univerzita

Zvolen, 11. júna 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) jubilejné ukončenie 10. ročníka Detskej lesníckej univerzity bude kvôli koronakríze iné...
1 2 3 4 5 17