By

Ján Lichý

Zomrel významný slovenský architekt, spoluautor budovy NLC

Zomrel významný slovenský architekt Vladimír Dedeček (*26. máj 1926 Martin – †29. apríl 2020 Bratislava). Zapísal Slovensko na mapu neskorej moderny a okrem množstva iných diel sa autorsky podieľal aj...

OECD pokračuje v podporovaní agrárnej vedy a výskumu aj počas koronakrízy

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu (CRP) spúšťa aj tento rok výzvu na podávanie žiadostí na rok 2021 o kofinancovanie: medzinárodných vedeckých konferencií, individuálnych vedeckých štipendií. Výzva je otvorená do...

Významný publikačný úspech nášho kolegu

Diverzita vegetácie lesov mierneho pásma v Európe klesá, čo môže mať vážne dôsledky na biologickú rozmanitosť celého ekosystému, keďže život mnohých iných organizmov, napr. hmyzu, je úzko spätý s konkrétnymi druhmi rastlín....

Aktualizované opatrenie ÚVZ SR

Milé kolegyne, milí kolegovia,, s účinnosťou od 22. apríla 2020 sa zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, pričom týmto...

Vo Zvolene sa buduje centrum excelentnosti LignoSilva

Zvolen, 16. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, buduje unikátne medzinárodné teamingové centrum excelentnosti LignoSilva s prepojením na európsky lesnícko-drevársky komplex. Európska...

Veľkonočné prianie

Milé kolegyne, milý kolegovia, prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov. Veríme, že slnečné jarné počasie Vám umožní načerpať nové sily do ďalších dní.

Začnime nový pracovný týždeň s úsmevom…

Milé kolegyne, milí kolegovia, aj napriek tomu, že sa v týchto dňoch nestretávame osobne, „hlavně nesmí býti smutno“ … … zvládneme to rovnako pozitívne ako hlavní hrdinovia legendárneho českého filmu...

Na Slovensku sa okrem pandémie koronavírusu šíri aj pandémia v smrekových lesoch. Zachránime ich?

Po zimnom období ostalo v smrekových lesoch na Slovensku množstvo kalamitného dreva. Podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov je na mnohých miestach na jeho spracovanie potrebný súhlas orgánov štátnej správy ochrany prírody...
1 2 3 4 5 12