By

Ján Lichý

Publikačný úspech našich vedcov

Naši kolegovia z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen participovali na prestížnej vedeckej štúdii zameranej na vplyv klímy, otepľovania a znečisťovania ťažkými kovmi na rast smreka. Táto štúdia...

Rozvoj aktivít laboratória geopriestorového lesníctva

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať o tom, že v rámci zabezpečovania infraštruktúry prostredníctvom projektu CE LignoSilva na Národné lesnícke centrum boli dodané vysokovýkonné pracovné stanice, ktoré budú...

Viete ako prebiehajú skúšky odborných lesných hospodárov na Slovensku?

Zvolen, 23. septembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) aj v sťažených podmienkach spojených s pandémiou COVID-19 prebiehajú na Slovensku skúšky...

Národné lesnícke centrum má nového generálneho riaditeľa

Bratislava, 22. september 2020 – V pondelok (21. 9.) sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave (MPRV SR) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post generálneho riaditeľa...

Oznam – Referát komunikácie a marketingu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade, že komunikujete priamo s novinármi v súlade s pôsobnosťou Referátu komunikácie a marketingu postupovali informácie o Vašich mediálnych...

Konferencia – COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej konferencii s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa zvyčajne konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. Tento rok bolo plánované v...

Memorandum o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene

V piatok 04. septembra 2020 bol vo Zvolene slávnostne otvorený v poradí už štrnásty ročník Lesníckych dní, ktorých hlavným organizátorom je Národné lesnícke centrum. Tohto roku, v aktuálnej mimoriadnej situácii, dostali  Lesnícke...

Memorandum o spolupráci medzi Národným lesníckym centrom a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene.

Zvolen, 04. septembra 2020 – Súčasťou otvorenia lesníckych dní bolo totiž aj podpísanie memoranda o spolupráci vo vedeckovýskumných, vzdelávacích a odborných aktivitách v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka medzi Národným lesníckym...

Športový deň 2020 – zrušený

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme Vám, že v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré sú platné od 01. 09. 2020, sa vzhľadom na aktuálnu...

Lesnícke dni 2020 … Príliš vzácne, aby sme ich stratili

Zvolen, 02. septembra 2020 – Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to však, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID-19, inak a 14....
1 2 3 4 17