By

Ján Lichý

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský navštívil NLC

Dňa 22. mája 2020 navštívil Národné lesnícke centrum minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v sprievode Michala Tomčíka, generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a Mateja Vigodu, generálneho...

Naši vedci publikujú v špičkovom vedeckom časopise Science

Veľký publikačný úspech nášho kolegu Františka Máliša z Národného lesníckeho centra – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Mať publikačný výstup v prestížnom časopise Science určite patrí k vrcholom výskumnej činnosti každého...

Informácie k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa č. 7/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme zamestnancom, ktorých pracovisko je v budove NLC na ulici Sokolská vo Zvolene, že termín nástupu do práce v pre nich obvyklom pracovnom režime, ktorý bol...

Pozvánka na verejný odpočet činnosti NLC za rok 2019

OZNAM Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2019 sa uskutoční dňa 29. mája 2020 v čase od 10:00 do 11:00 hod. podľa...

Vzdelávaním v lesníctve proti klimatickej zmene

Zvolen, 22. mája 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC) aj počas karanténnych opatrení vyvolaných koronavírusovou pandémiu pokračuje prostredníctvom Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svojej vzdelávacej  činnosti zameranej na udržateľný...

Oznam pre zamestnancov NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme zamestnancom, ktorých pracovisko je v budove NLC na ulici Sokolská vo Zvolene, že termín nástupu do práce v pre nich obvyklom pracovnom režime, ktorý bol...

Učiť sa o lese online je dnes “in”

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v tomto období nadviazal prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu spoluprácu s CVTI SR, ktorej výsledkom je zverejnenie príspevku o aktivitách...

Príkazné listy ministra

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, žiadame Vás, aby ste sa oboznámili s Príkazným listom ministra č. 46, ktorý nadväzuje na Príkazný list ministra č. 35 vydaný v súvislosti s očakávanými úspornými...

Vnútroorganizačný presun majetku

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prílohe je zverejnená ponuka prebytočného hnuteľného majetku NLC – v prípade, že máte zámer označený majetok využívať pri plnení úloh, nahláste Váš záujem o vnútroorganizačný presun predmetného majetku...

Informácie k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa č. 6/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, aj po opätovnom nástupe do práce v obvyklom pracovnom režime – podľa Rozhodnutia generálneho riaditeľa č. 6/2020, naďalej platia na pracoviskách NLC všetky protiepidemiologické opatrenia (nosenie...
1 2 3 4 12