By

Ján Lichý

Vianočný stromček na NLC

Milé kolegyne, milí kolegovia, Referát komunikácie a marketingu Vám priniesol vôňu ihličia na jedličke z firmy Palustris z Hornej Hriňovej, ktorú rozžiarili vianočné ozdoby s našim logom z výrobného družstva...

Vianočné pozdravy v spolupráci s chránenou dielňou

Referát komunikácie a marketingu tento rok oslovil chránenú dielňu ADDY SLOVAKIA z Brezna na dodanie vianočných pozdravov pre úsek generálneho riaditeľa a riaditeľov jednotlivých ústavov. Pozdravy sú vyrobené na vysoko...

Problematika agrolesníctva na Rádiu Regina

Referát komunikácie a marketingu v spolupráci s kolegami z Lesníckeho výskumného ústavu pripravili v rámci relácie RTVS “Farmári” na Rádiu Regina zaujímavú diskusiu na tému Agrolesníctvo, ktorej hosťom bol náš...

Vedecká kaviareň – Agrolesnícke systémy

Pozývame Vás na vedeckú kaviareň venovanú problematike agrolesníckych systémov s našimi kolegami z Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Jaroslavom Jankovičom a Michalom Pástorom. Ste srdečne vítaní.

Budovanie jednotnej podnikovej identity

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Referát komunikácie a marketingu v spolupráci s Úsekom GR v rámci budovania jednotnej podnikovej identity pre Vás v závere tohto roku pripravil sadu nástenných a stolových...

Deň svätého Huberta na Lesníckej fakulte

Milé kolegyne, milí kolegovia, od študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene sme dostali pozvánku zúčastniť sa Dňa svätého Huberta – 19. novembra 2019 o 16:00 hod., súčasťou ktorého je...

Novoročné divadelné predstavenie v divadle J. G. Tajovského – anketa

Milé kolegyne, milí kolegovia, rovnako ako každý rok aj tento Národné lesnícke centrum v spolupráci s Divadlom J. G. Tajovského vo Zvolene pripravuje novoročné divadelné predstavenie. V ponuke sú tri...

Európsky týždeň lesov – lesy a cirkulárna ekonomika

Zvolen, 05. novembra 2019 – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Európska hospodárska komisia OSN (UNECE) vyhlásili týždeň od 4. do 8. novembra 2019 za Európsky týždeň lesov. Európsky týždeň...

Európsky týždeň lesov

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Európska hospodárska komisia OSN (UNECE) vyhlásili týždeň od 4. do 8. novembra 2019 za Európsky týždeň lesov. Tento predstavuje možnosť zviditeľniť lesnícky...

Náš kolega sa stal členom rady prestížneho vedeckého časopisu

Náš kolega z Lesníckeho výskumného ústavu  Dr. Ivan Sačkov sa stal členom oponentskej rady prestížneho vedeckého časopisu Remote Sensing (ISSN 2072-4292). Remote Sensing je mimoriadne prestížny žurnál s otvoreným prístupom a indexáciou vo...
1 9 10 11 12 13 16